Titanium Threaded Machined Parts

Naziv proizvodnje: Titanium Threaded Machined Parts

Kategorija: Titanium navojni obrađeni dijelovi

Materijal: Titanium

Ocjena: Gr2

Szie: prema crtežima kupca

Titanium Threaded Machined Parts