ГР2 ДИН427 Вијци без главе са титанима

GR2 DIN427 Titanium Slotted Headless Screws.jpgDIN427 Titanium Slotted Headless Screws.png