Три јединствене функције Титаника

Функционални материјали се заснивају на физичким својствима инжењерских материјала и да посебна својства електричне енергије, магнетизма, звука, свјетлости, топлоте или материјала показују посебне карактеристике у својој улози. Утврђено је да су титанове легуре и титаниум три посебне намене.


1. Функција меморије: титанијум-легирана легура има једносмерну, двосмерну и потпуну опсег меморијског ефекта на одређеној температури околине, препознаје се као најбоља меморијска легура. Инжињерски цјевоводи за хидраулични систем борбених авиона; систем нафтовода конгломерата; третман; направљени вијци за лијечење прелома. Ове апликације су очигледно.


2. Функција суперпроводности: ниобијум-титан легуре на температурама испод критичне температуре, показују функцију суперпреводне нулте отпорности.


3. Функције за складиштење водоника: легура Ти-Фе која има карактеристике које апсорбују водоник и сигурно складиштење великих количина водоника, водоник се поново ослобађа у одређеном окружењу. При одвајању водика, пречишћавању водика, складиштењу водика и транспорту, производњу обећавајућег водоника као енергије топлотне пумпе и батерије.